Varaxin hitsauksen laadunhallinta tehdään standardin ISO 3834-3:2005 mukaan

Varaxin hitsauksen laadunhallinta tehdään standardin ISO 3834-3:2005 mukaan. Auditoinnin on suorittanut DNV.