Varax godkännt för ISO 3834-3:2005

Varax kvalitetsledningssystem för svetsning utförs enligt med standarden ISO 3834-3:2005. Revisionen har utförts av DNV.