Meille on myönnetty ISO 14001- ja ISO 45001-sertifikaatit

Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että meille on myönnetty ISO 14001- ja ISO 45001-sertifikaatit, mikä kuvastaa vahvaa sitoutumistamme ympäristöystävälliseen ja työturvalliseen toimintaan. 

ISO 14001: Ympäristöjohtamisjärjestelmä (EMS) ISO 14001 -standardi tarjoaa meille viitekehyksen ympäristövastuun tehokkaalle hallinnalle. Tunnistamalla ja minimoimalla ympäristövaikutuksemme, pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristösuoritustamme ja osoittamaan sitoutumisemme kestävään kehitykseen. 

ISO 45001: ISO 45001 -sertifioinnilla keskitymme luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikille työntekijöillemme. Ennaltaehkäisemällä työhön liittyviä vammoja ja sairauksia sekä aktiivisesti hallitsemalla riskejä, pyrimme edistämään hyvinvointia ja työturvallisuutta työpaikalla. 

Nämä sertifikaatit ovat tunnustus omistautuneesta työstämme sekä sitoutumisestamme ylläpitää korkeita standardeja niin ympäristönsuojelussa kuin työturvallisuudessa. Odotamme innolla työmme jatkamista näiden osa-alueiden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.