Vi har tilldelats ISO 14001 och ISO 45001-certifikaten

Vi är glada att meddela att vi har tilldelats ISO 14001 och ISO 45001-certifikaten. Detta återspeglar vårt starka engagemang för en miljövänlig verksamhet och säkerhet på arbetsplatsen. 

ISO 14001: Miljöledningssystemet (EMS) enligt ISO 14001 utgör grunden för att effektivt hantera våra miljöansvar. Genom att noggrant identifiera och minimera vår påverkan på miljön, strävar vi efter att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och tydligt visa vårt engagemang för hållbarhet. 

ISO 45001: Med ISO 45001-certifiering fokuserar vi på att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Genom att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar, och genom att aktivt hantera risker, strävar vi efter att främja välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen. 

Dessa certifikat är ett erkännande av vårt dedikerade arbete och vårt åtagande att upprätthålla höga standarder för miljöskydd och arbetsplatsens säkerhet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att förbättra och upprätthålla vår prestanda inom dessa områden.