Förstklassiga skyddsräcken från en bekant leverantör

Sandvik Mining and Construction som ingår i Sandvik-koncernen är en ledande tillverkare av maskiner samt service för gruvindustrin. Bolaget har produktfabriker på fem olika orter i Finland. I fabriken i Åbo tillverkas gruvanläggningar såsom lastningsmaskiner och dumprar för underjordiska gruvor. Varax Solutions har varit underleverantör till Sandviks fabrik i Åbo ända sedan 2011.

Varax trumfkort är produkternas utmärkta och jämna kvalitet. Vi är nöjda med den lösning vi har fått.

Sandvik Mining and Construction som ingår i Sandvik-koncernen är en ledande tillverkare av maskiner samt service för gruvindustrin. Bolaget har produktfabriker på fem olika orter i Finland. I fabriken i Åbo tillverkas gruvanläggningar såsom lastningsmaskiner och dumprar för underjordiska gruvor. Varax Solutions har varit underleverantör till Sandviks fabrik i Åbo ända sedan 2011.

– Varax Solutions tillverkar skyddsräcken till gruvmaskiner åt oss. Våra gruvmaskiner är försedda med skyddsräcken för att öka arbetssäkerheten för den som utför service på maskinen, berättar Sandviks Sourcing Manager.

Hen kände till Varax Solutions sedan tidigare och därför var företaget ett naturligt alternativ som kontraktsbaserad tillverkare av skyddsräcken.

Nu gör vi skyddsräcken till våra gruvmaskiner på så sätt att vår egen planerare planerar hur räckena ska se ut. Vi ger vår plan till Varax och Varax tillverkar räckena. Därefter gör vi vid behov tillsammans en extra finslipning av räckena för att de garanterat ska passa och vara säkra.
Author Name

– Jag arbetade tidigare som kvalitetschef på Tunturi och jag visste redan från den tiden att Varax är ett förstklassigt företag inom metallindustrin. När vi började märka att vi behövde fler och fler skyddsräcken till våra gruvmaskiner, kontaktade jag Varax.

– Nu gör vi skyddsräcken till våra gruvmaskiner på så sätt att vår egen planerare planerar hur räckena ska se ut. Vi ger vår plan till Varax och Varax tillverkar räckena. Därefter gör vi vid behov tillsammans en extra finslipning av räckena för att de garanterat ska passa och vara säkra, förtydligar hen.

– Varax trumfkort är produkternas utmärkta och jämna kvalitet. Vi är nöjda med den lösning vi har fått.

KIINNOSTUITKO?

Autamme mielellämme